تقریب حلف برداری جناب حسیب اطہر، چیئرمین ایف پی ایس سی